Apocynaceae

12A Vinca minor

12A Vinca minor

 

Araliaceae

13A Hedera helix

13A Hedera helix

 

Aristolochiaceae

14A Asarum europaeum

14A Asarum europaeum

 

Balsaminaceae

15Aa Impatiens balfourii

15Aa Impatiens balfourii

15Ab Impatiens balfourii

15Ab Impatiens balfourii

 

Boraginaceae

16A Symphytum tuberosum

16A Symphytum tuberosum

 

Buddlejaceae

17A Buddleja davidii

17A Buddleja davidii

 

Campanulaceae

18A Campanula bononiensis

18A Campanula bononiensis

18B Campanula carnica

18B Campanula carnica

18C Campanula cespitosa

18C Campanula cespitosa

18Da Campanula raponculoides

18Da Campanula raponculoides

18Db Campanula raponculoides

18Db Campanula raponculoides

18E Physoplexis comosa

18E Physoplexis comosa

 

Caryophyllaceae

19A Moehringia muscosa

19A Moehringia muscosa

19B Silene nutans

19B Silene nutans

19Ca Silene vulgaris

19Ca Silene vulgaris

19Cb Silene vulgaris

19Cb Silene vulgaris

 

Celastraceae

20A Euonymus europaea

20A Euonymus europaea

20B Euonymus latifolia

20B Euonymus latifolia

 

Compositae

21A Aster bellidiastrum

21A Aster bellidiastrum

21Ba Crepis biennis

21Ba Crepis biennis

21Bb Crepis biennis

21Bb Crepis biennis

21Ca Erigeron annuus

21Ca Erigeron annuus

21Cb Erigeron annuus

21Cb Erigeron annuus

21Da Eupatorium cannabinum

21Da Eupatorium cannabinum

21Db Eupatorium cannabinum

21Db Eupatorium cannabinum

21Ea Hieracium bifidum

21Ea Hieracium bifidum

21Eb Hieracium bifidum

21Eb Hieracium bifidum

21Fa Hieracium porrifolium

21Fa Hieracium porrifolium

21Fb Hieracium porrifolium

21Fb Hieracium porrifolium

21G Hieracium pospichalii

21G Hieracium pospichalii

21Ha Mycelis muralis

21Ha Mycelis muralis

21Hb Mycelis muralis

21Hb Mycelis muralis

21I Petasites paradoxus

21I Petasites paradoxus

21L Senecio inaequidens

21L Senecio inaequidens

21M Solidago virgaurea

21M Solidago virgaurea

21Na Sonchus oleraceus

21Na Sonchus oleraceus

21Nb Sonchus oleraceus

21Nb Sonchus oleraceus

 

Cornaceae

22A Cornus sanguinea

22A Cornus sanguinea

 

Corylaceae

23A Corylus avellana

23A Corylus avellana

23B Ostrya carpinifolia

23B Ostrya carpinifolia

 

Crassulaceae

24A Sedum album

24A Sedum album

24B Sedum sexangulare

24B Sedum sexangulare

24C Sedum telephium

24C Sedum telephium

24D Sempervivum tectorum

24D Sempervivum tectorum

 

Cruciferae

25Aa Arabis hirsuta

25Aa Arabis hirsuta

25Ab Arabis hirsuta

25Ab Arabis hirsuta

25Ba Arabis turrita

25Ba Arabis turrita

25Bb Arabis turrita

25Bb Arabis turrita

25Bc Arabis turrita

25Bc Arabis turrita

25Bd Arabis turrita

25Bd Arabis turrita

25Ca Aurinia petraea

25Ca Aurinia petraea

25Cb Aurinia petraea

25Cb Aurinia petraea

25Da Cardamine hirsuta

25Da Cardamine hirsuta

25Db Cardamine hirsuta

25Db Cardamine hirsuta

25E Cardamine impatiens

25E Cardamine impatiens

25Fa Diplotaxis tenuifolia

25Fa Diplotaxis tenuifolia

25Fb Diplotaxis tenuifolia

25Fb Diplotaxis tenuifolia

25G Kernera saxatilis

25G Kernera saxatilis

25H Sinapis arvensis

25H Sinapis arvensis

25Ia Thlaspi praecox

25Ia Thlaspi praecox

25Ib Thlaspi praecox

25Ib Thlaspi praecox

 

Euphorbiaceae

26A Euphorbia helioscopia

26A Euphorbia helioscopia

26B Mercurialis ovata

26B Mercurialis ovata

 

Ericaceae

27A Erica carnea

27A Erica carnea

 

Geraniaceae

28A Geranium molle

28A Geranium molle

28B Geranium robertianum

28B Geranium robertianum

 

Globulariaceae

29A Globularia cordifolia

29A Globularia cordifolia

 

Hydrangeaceae

30Aa Deutzia scabra

30Aa Deutzia scabra

30Ab Deutzia scabra

30Ab Deutzia scabra

 

Labiatae

31A Ajuga reptans

31A Ajuga reptans

31B Calamintha brauneana

31B Calamintha brauneana

31C Glechoma hederacea

31C Glechoma hederacea

31D Lamium flavidum

31D Lamium flavidum

31Ea Lamium orvala

31Ea Lamium orvala

31Eb Lamium orvala

31Eb Lamium orvala

31Fa Salvia glutinosa

31Fa Salvia glutinosa

31Fb Salvia glutinosa

31Fb Salvia glutinosa

31Ga Satureja montana ssp. variegata

31Ga Satureja montana ssp. variegata

31Gb Satureja montana ssp. variegata

31Gb Satureja montana ssp. variegata

31H Teucrium chamaedrys

31H Teucrium chamaedrys

31I Thymus pulegioides

31I Thymus pulegioides

 

Leguminisae

32A Chamaecytisus hirsutus

32A Chamaecytisus hirsutus

32Ba Chamaecytisus purpureus

32Ba Chamaecytisus purpureus

32Bb Chamaecytisus purpureus

32Bb Chamaecytisus purpureus

32C Hippocrepis emerus ssp. emeroides

32C Hippocrepis emerus ssp. emeroides

32D Vicia cracca

32D Vicia cracca

 

Oenotheraceae

33A Epilobium dodonaei

33A Epilobium dodonaei

 

Oleaceae

34A Forsythia viridissima

34A Forsythia viridissima

34B Fraxinus ornus

34B Fraxinus ornus

34C Ligustrum vulgare

34C Ligustrum vulgare

 

Papaveraceae

35Aa Chelidonium majus

35Aa Chelidonium majus

35Ab Chelidonium majus

35Ab Chelidonium majus

 

Polygalaceae

36A Polygala chamaebuxus

36A Polygala chamaebuxus

 

Primulaceae

37A Cyclamen purpurascens

37A Cyclamen purpurascens

37B Primula vulgaris

37B Primula vulgaris

 

Ranunculaceae

38Aa Aquilegia einseleana

38Aa Aquilegia einseleana

38Ab Aquilegia einseleana

38Ab Aquilegia einseleana

38B Clematis recta

38B Clematis recta

38C Hepatica nobilis

38C Hepatica nobilis

38D Ranunculus acris

38D Ranunculus acris

38Ea Ranunculus bulbosus

38Ea Ranunculus bulbosus

38Eb Ranunculus bulbosus

38Eb Ranunculus bulbosus

 

Resedaceae

39Aa Reseda lutea

39Aa Reseda lutea

39Ab Reseda lutea

39Ab Reseda lutea

 

Rosaceae

40Aa Crataegus monogyna

40Aa Crataegus monogyna

40Ab Crataegus monogyna

40Ab Crataegus monogyna

40B Fragaria vesca

40B Fragaria vesca

40C Potentilla caulescens

40C Potentilla caulescens

40D Prunus mahaleb

40D Prunus mahaleb

40E Rosa canina

40E Rosa canina

40Fa Sanguisorba minor

40Fa Sanguisorba minor

40Fb Sanguisorba minor

40Fb Sanguisorba minor

40G Spiraea decumbens ssp. decumbens

40G Spiraea decumbens ssp. decumbens

 

Rubiaceae

41A Cruciata glabra

41A Cruciata glabra

41Ba Galium mollugo

41Ba Galium mollugo

41Bb Galium mollugo

41Bb Galium mollugo

 

Saxifragaceae

42A Saxifraga burserana

42A Saxifraga burserana

 

Scrophulariaceae

43A Cymbalaria muralis

43A Cymbalaria muralis

43Ba Scrophularia canina

43Ba Scrophularia canina

43Bb Scrophularia canina

43Bb Scrophularia canina

43Ca Verbascum blattaria

43Ca Verbascum blattaria

43Cb Verbascum blattaria

43Cb Verbascum blattaria

 

Solanaceae

44Aa Solanum dulcamara

44Aa Solanum dulcamara

44Ab Solanum dulcamara

44Ab Solanum dulcamara

 

Umbelliferae

45Aa Chaerophyllum temulum

45Aa Chaerophyllum temulum

45Ab Chaerophyllum temulum

45Ab Chaerophyllum temulum

45Ac Chaerophyllum temulum

45Ac Chaerophyllum temulum

 

Urticaceae

46A Parietaria officinalis

46A Parietaria officinalis

 

Valerianaceae

47A Valeriana saxatilis

47A Valeriana saxatilis

 

Violaceae

48A Viola alba

48A Viola alba